OKINAWA SHORIN-RYU KARATE


 

Historie a původ technik boje Shuri-te později Shorin-ryu Karate

 

Abychom správně porozuměli podstatě a principům karate, musíme se zaměřit na ostrov Okinawa. Je to největší ostrov souostroví RyuKyu, které se rozkládá mezi Taiwanem, Japonskem a Čínou. Toto souostroví čítá kolem 70 ostrovů. Od 10. století zahájila Čína s Ryukyu obchodní styky. Mnoho Číňanů tehdy přišlo na Okinawu a mezi nimi několik expertů na Kenpo. Umění a tradiční kultura tohoto ostrova nese znaky čínského vlivu. Od 16. do 19. století byla Okinawa ohrožována konflikty mezi Japonskem a Čínou. Tyto dvě země střídavě vládli souostroví. Pokaždé byla zaváděna vojenská tyranie, zakazující všechny zbraně, aby se zabránilo rebelii.

A právě v tomto období se objevily bojové techniky holýma rukama potají předávané od mistrů jejich žákům. Tréninky se konaly převážně v noci a byly založeny jen na effektivních výsledcích. Pevná vůle, utvrzená hrozným chováním útočníků (okupantů), kombinovaná se snahou o přežití nedávala možnost předvádění a atraktivitě.

Tato metoda boje s holýma rukama byla na Okinawě později nazvána KARATE.

Toto umění vzniklo v oblasti tří měst: Naha, Shuri a Tomari. Tato města dala vznik třem hlavním stylům. Naha-Te se rozvíjelo v oblasti hlavního přístavního města Naha,  které bylo velkým obchodním centrem. Naha-Te je také známé jako Shorei-Ryu (“inspirativní“ styl), což se vyvinulo na Gojo-Ryu a Uechi-Ryu, které nyní patří mezi styly okinawského karate.

Shuri-te byl styl, který vznikal v oblasti města Shuri, starém Okinawském hlavním městě. Bylo to místo, kde žil král a aristokracie. Shuri-Te je nyní na Okinawě známé jako Shorin-Ryu (=styl z malého lesa), které později v Japonsku položilo základy moderním sportovním stylům Shotokan a Wado-Ryu.

Tomari-Te se začalo cvičit ve vesnici zvané Tomari. Ta se rozléhala nedaleko města Shuri a byla obývána především farmáři a rybáři.

V historii vývoje karate jsou však nejdůležitějšími styly Shuri-Te a Naha-Te (Te=ruce).

 

Shuri-Te má původ v čínských bojových technikách ze severu Číny. Vzniklo převážně z Shaolin Kenpo. Je dynamičtější a rychlejší s přirozeným dýcháním. Při obranných akcích využívá úhybů.

Naha-Te je styl pocházející z čínských bojových technik z jižní Číny. Klade důraz na dýchání a kontrolu Ki (vnitřní síly).

Tyto dva styly se k nám dostaly díky mistrům, kteří předávali své znalosti a zkušenosti získané od jejich starých mistrů. Díky tomu tyto se tyto styly včetně principů boje se dochovaly dodnes a zájemci o efektivní bojový systém mohou pokračovat v jejich výuce a šíření.

Okinawa Shorin-ryu Karate je nejstarším (prvním) stylem karate. Jeho zakladatelem byl Sokon „Bushi“ MATSUMURA, instruktor bojových umění a poradce posledního krále soustroví RyuKyu. Svůj styl mistr Matsumura nazval SHURI-TE. Nejslavnějším žákem Matsumury byl A.Itosu, který zmodernizoval styl. Žáky mistra Itosu byli: Yabu Kentsu, Chomo Hanashiro, Chochin Chibana, Chotoku Kyan, Choki Motobu, Moden Yabiku, Anbun Tokuda, Chojo Oshiro, Shinpan Shiroma – všichni učili Shorin-ryu na Okinavě dále Gichin Funakoshi, Kenwa Mabuni a Kanden Toyama, kteří odcestovali z Okinawy do Japonska a zůstali tam na stálo a učili tam karate. Po smrti A. Itosu se stal jeho pokračovatelem Shoshin CHIBANA, který styl vypracoval do konečné podoby. V roce 1933 změnil název z Shuri-te na Okinawa Shorin-ryu Karate. V listopadu 1958 mistr Chibana zakládá organizaci Okinawa Shorin-ryu Karatedo Association. Po smrti mistra Chibany určitý čas vede organizaci Katsuya MIYAHIRA pokračovatel linie Matsumura-Itosu-Chibana. Obecně se do struktur Okinawa Shorin-ryu Karatedo Association začleňuje 25 mezinárodních organizací Okinawa Shorin-ryu Karate, které mají svoje školy a dojo na všech světadílech naší planety. Jednu z těchto organizací vede mistr Kenyu CHINEN (World Oshu-Kai Dento Okinawa Shorin-ryu Karate Kobudo Federation). Tuto organizaci oficiálně v České republice reprezentuje Česká federace Okinawa Karate a Kobudo, jejíž zakladatelem, hlavním instruktorem a předsedou je sensei Jan Kopecký.