OKINAWA KOBUDO

Okinawa Kobudo

HISTORIE OKINAWA KOBUDO

KOBUDO je okinawské bojové umění se zbraněmi, které lze doslovně přeložit jako KO (staré, starodávné) BU (bojové) DO (umění, cesta), souhrnně tedy jako „starodávné bojové umění“.

Mezi okinawské zbraně patří: bo (dlouhá hůl), Sai (kovový trojzubec), tunkuwa či tonfa (páka od mlýnského kamene), nunchaku (malý cep), jo (krátká hůl), sansetsukon (trojdílná hůl), nunti (kopí), kama (kosa), eku (pádlo), timbe (štít) and seiryuto (mačeta), kue (zahradní motyka), suruchin (provaz či řetěz se závažími na obou koncích) a další zbraně.

Vývoj KOBUDO byl odpradávna spojen s technikami Okinawa-te. Mnozí z mistrů okinawského karate byli též experty v zacházení se zbraněmi. Z tohoto důvodu mají i společnou historii. Kořeny těch obou bojových umění pocházejí až z Indie a posléze z Číny, kde studovalo mnoho Okinawanů.

První historická zmínka o zbraních KOBUDO je z roku 1243 z jedné válečné bitvy. Od roku 1609 začíná japonská okupace Okinawy klanem Satsuma. Tato nadvláda trvala téměř tři století. Domorodým obyvatelům přinesla utrpení, bídu, ponižování ze strany Japonců, též byli nuceni platit obrovské daně. Satsuma též zkonfiskoval zbraně, aby se mu nemohli vzepřít. Toto „odzbrojení“ nebylo tak jednoduché. Týkala se zejména prostého lidu. Samurajové si prý mohli ponechat zbraně, které byly v rodinném vlastnictví. Satsuma později, asi v roce 1613 vydal samurajům oficiální povolení cestovat se svými osobními zbraněmi ke kovářům a leštičům za účelem údržby. Tohle se však netýkalo prostých lidí, kteří museli být chytří a vynalézaví, protože zjistili, že se mohou lépe bránit, když použijí různé zemědělské nástroje, se kterými pracovali každý den v hospodářství a postupem času je adaptovali do systému To-de. Tehdejší tréninky probíhaly pouze v noci a mistři měli pouze několik málo žáků.

Až do poloviny 20. století byl trénink s okinawskými zbraněmi součástí karate.

I když jsou kobudo a karate dvě rozdílná bojová umění, je studium kobudo mnohem jednodušší pro adepty, kteří praktikují rovněž karate, protože postoje, samotné cvičení, názvosloví, zkoušky, barvy pásků jsou skutečně velmi podobné a v některých případech totožné. To samé se týče bojového ducha a účelnosti. Tak jak říká Sensei Chinen s úsměvem:“ Přidání technik se zbraněmi k tréninku karate je to samé jako jíst nejprve rukama a teprve potom se učit, jak používat hůlky.“

Vývoj OKINAWA KOBUDO

Mistři OKINAWA KOBUDO

 

Shinko MATAYOSHI

Shinko MATAYOSHI

(1888 - 1947)

 • Zakladatel systemu Kobudo rodiny Matayoshi
 • Dal Okinawskému Kobudo současnou podobu
 • První okinawský mistr, který demonstroval Kobudo mimo Okinawu
  – roku 1915 v Tokyu
 • Prezentoval Kobudo před princem Hirohito v roce 1921 na Okinawě
Shinpo MATAYOSHI

Shinpo MATAYOSHI

(1921 - 1997)

 • Následník svého otce, mistra Shinko Matayoshi
 • Zakladatel první Kobudo organizace na světě – roku 1958
  (Kokusai Kobudo Renmei)
 • Držitel stupně 10.dan v Okinawa Kobudo
 • Jeden ze dvou nejvýznamnějších současných mistrů Kobudo.
Kenyu CHINEN

Kenyu CHINEN

(1944 - ....)

 • Osobní, nejlepší žák mistra Shinpo Matayoshi, nazývaný:
  „Matayoshiho student number 1“
 • Zakladatel a prezident World Oshukai Okinawa Kobudo Federation
  (roku 1993)
 • Jako první přivezl Kobudo do Evropy (roku 1976)
 • Autor bestselleru „Kobudo Okinawa“ (roku 1985)
 • Držitel stupně 9.dan v Okinawa Kobudo
Alexander STANISZEW

Alexander STANISZEW

(1955 - ....)

 • Osobní žák mistra Kenyu Chinena
 • Jako první přivezl Kobudo do Polska (roku 1981)
 • Šéf Okinawa Kobudo v Polsku
 • Držitel stupně 6.dan v Okinawa Kobudo
 • Zakladatel a prezident Okinawa Kobudo v Polsku (od roku 1993)
Jan KOPECKÝ

Jan KOPECKÝ

(1979 - ….)

 • Osobní žák mistra Kenyu Chinena a Alexandera Staniszewa
 • Prezident České federace Okinawa Karate a Kobudo
 • Šéf-instruktor Okinawa Kobudo v České republice
 • Přinesl Okinawa Kobudo do České republiky
 • Držitel stupně 3.Dan v Okinawa Kobudo
 • Držitel stupně 5.Dan v Okinawa Shorin-ryu Karate

W.O.F. KATA
OKINAWA KOBUDO

Okinawa Kobudo
Kata kobudo - mistr Kenyu CHINEN
Kata kobudo - mistr Kenyu CHINEN
Kata kobudo - mistr Kenyu CHINEN
Kata kobudo - mistr Kenyu CHINEN
Kobudo zbraň - BO

BO

Bo Kihon Ichi
Bo Kihon Ni
Shushi No Kon
Choun No Kon
Sakugawa No Kon
Chikin Bo
Shishi No Kon

Kobudo zbraň - SAI

SAI

Sai Kihon Ichi
Matayoshi No Sai Dai Ichi
Matayoshi No Sai Dai Ni
Chinbaru No Sai

Kobudo zbraň - TONKUWA

TONKUWA

Tonkuwa Kihon Ichi
Matayoshi No Tonkuwa Dai Ichi
Matayoshi No Tonkuwa Dai Ni

Kobudo zbraň - NUNCHAKU

NUNCHAKU

Nunchaku Dai Ichi
Nunchaku Dai Ni

Kobudo zbraň - KAMA

KAMA

Kama Nuti
Shimotsuki Kama

Kobudo zbraň - SANSETSUKON

SANSETSUKON

Hakuho

Kobudo zbraň - EKU

EKU

Chikin Hakachu No Eku Di

Kobudo zbraň - JO

JO

Jo Jutsu

Kobudo zbraň - NUNTI

NUNTI

Nunti No Kata

Kobudo zbraň - KUE

KUE

Kue No Kata

Kobudo zbraň - TIMBEI

TIMBEI

Timbei No Kata

Kobudo zbraň - SURUCHIN

SURUCHIN

Suruchin No Kata

Kobudo zbraň - TETCHO

TETCHO

Tetcho No Kata

Kobudo zbraň - TEKKO

SURUCHIN

Suruchin No Kata

Zkušební řád
OKINAWA KOBUDO

Všeobecná část zkušebního řádu

1. Definice
a) Zkoušející

Zkoušející je osoba (zkušební komisař) pověřená provádět a udělovat stupně podle tohoto zkušebního řádu a je držitelem mistrovského stupně.

● Žákovské stupně (5.-1.kyu)

Udělovat žákovské stupně je oprávněn pouze šef-instruktor Okinawa Kobudo pro ČR pověřený prezidentem World Oshu-kai Federation (dále jen WOF) na základě platné učitelské licence („teaching licence“) pro ČR a v rámci České Federace Okinawa Karate a Kobudo (dále jen CFOKK).
● Mistrovské stupně (1.-10.dan)

Mistrovské stupně uděluje výhradně prezident WOF nebo jím pověření funkcionáři.
b) Zkoušený

Zkoušený je žadatel nebo adept, který vykonává zkoušku za účelem získání vyššího stupně.
2. Povinnosti
a) Povinnosti zkoušeného:
● Přistoupit ke zkoušce v čistém KOBUDOGI (černé keikogi s emblémem Okinawa Kobudo, bílé kalhoty), správně uvázaným OBI příslušné barvy odpovídající nejvyššímu dosaženému stupni. V případě, že žadatel dosud není držitelem žádného stupně, má pás barvy bílé („shiro obi“).

● Musí být členem WOF i CFOKK.

● Je povinen znát každou část zkoušky nazpaměť (včetně terminologie).

● Vybírá si partnery pro cvičení KUMIWAZA, KUMIBO, BUNKAI, KATA OYO

● Žadatel smí ke zkoušce na žákovské stupně (KYU) přistoupit pouze s písemným souhlasem svého instruktora (vedoucího oddílu, klubu, DOJO) stvrzeným na žádosti a protokolu.

● Musí splňovat daná kritéria pro požadovaný stupeň tzn. věk, dobu a účast na seminářích.

● Žadatel smí ke zkoušce na mistrovské stupně (DAN) přistoupit pouze se souhlasem šéf-instruktora pro ČR a na návrh svého instruktora (vedoucího oddílu, klubu, DOJO).

● Důsledně dodržovat etiku v dojo.

b) Povinnosti zkoušejícího:

● Provádět zkoušku v čistém KOBUDOGI (černé keikogi s emblémem Okinawa Kobudo, bílé kalhoty) s OBI příslušné barvy odpovídající jeho dosaženému mistrovskému stupni.

● Zkoušející hodnotí: techniku, postoj, rychlost a kime v každé části zkoušky a hodnocení zaznamenává do protokolu.

● Dodržovat zkušební řád.

● V případě negativního výsledku zkoušky sdělit zkoušenému příčiny neúspěchu.

3. Výjimky

O výjimkách rozhoduje zkoušející. Zkoušený musí splňovat všechny podmínky pro udělení stupně kromě věci, která je předmětem výjimky. Žádost o výjimku u zkoušeného na žákovské stupně musí být schválena jeho instruktorem (vedoucím dojo) a na mistrovské stupně šéf-instruktorem pro ČR.
a) Výjimka doba – udělení více stupňů současně

Zkoušený může požádat o provedení zkoušky na více stupňů současně v jednom dni.
b) Výjimka udělení vyššího stupně na základě praxe z jiného stylu kobudo

Zkoušený může požádat o provedení zkoušky přímo na vyšší stupeň, ale obsahem zkoušky je vše podle zkušebního řádu až do stupně, který je předmětem žádosti.

4. Průběh zkoušky

● Prostor pro vykonání zkoušky (dojo) zajišťuje pořadatel. Dbá na to, aby byl vhodně upraveno pro podmínky KOBUDO.

● Zkoušky jsou prováděny neveřejně (pouze zkoušející, zkoušení a jejich instruktoři, asistenti popř. kumite-partneři).

● V případě hrubého porušení pravidel a etiky KOBUDO některým ze zkoušených, má zkoušející právo ho vyloučit od zkoušky nebo i z dojo.

5. Stáže/semináře

● Národní seminář (stáž) je seminář pořádaný na území ČR vedený šéf-instruktorem Okinawa kobudo pro ČR – sensei Tomáš Kopecký.

● Zahraniční seminář (stáž) je seminář vedený instruktorem nebo šéf-instruktorem jiné země začleněné ve WOF.

● Mezinárodní seminář (stáž) je seminář vedený prezidentem WOF bez ohledu na lokalitu.
6. Finanční náležitosti
a) Finanční náležitosti zkoušeného:

● Finanční poplatek musí zkoušený (žadatel) uhradit před zahájením zkoušky.
● Poplatek za zkoušky na jednotlivé žákovské stupně se řídí dle ekonomické směrnice ČFOKK.
Poplatky za zkoušky jdou na účet CFOKK.

● Poplatek za zkoušky na jednotlivé mistrovské stupně je určen WOF v měně EURO nebo JPY.

● Poplatek za zkoušku je splatný jak v případě úpěšné, tak i neúspěšné zkoušky.

b) Finanční náležitosti zkoušejícího:

● Zkoušejícímu nenáleží žádný honorář za provedení zkoušek

● Zkoušející má pouze nárok na náhradu cestovních a ubytovacích nákladů (po dohodě s pořadatelem zkoušek)
7. Platnost
Platnost zkušebního řádu: do odvolání nebo novelizace.

5. KYU (GO KYU)
žlutý pás 

Karate žlutý pás

BO:
BO HOJOUNDO ICHI
BO KIHON ICHI
BO KIHON ICHI KATA KUMIWAZA
KUMI BO ICHI

Čekací doba: minimálně 3 měsíce od začátku cvičení

Věk: minimálně 12 let

4. KYU (YON KYU)
oranžový pás 

Karate oranžový pás

BO:

BO HOJOUNDO NI
BO KIHON NI
BO KIHON NI KATA KUMIWAZA
KUMI BO NI 

SAI:
SAI HOJOUNDO ICHI 

Čekací doba: minimálně 4 měsíce

3. KYU (SAN KYU)
zelený pás 

Karate zelený pás

 

BO:

BO HOJOUNDO SAN 

SAI:

SAI HOJOUNDO NI
SAI KIHON ICHI 

TONKUWA:

TONKUWA HOJOUNDO ICHI

Čekací doba: minimálně 4 měsíce

2. KYU (NI KYU)
modrý pás

Karate modrý pás
BO:
KUMI BO SAN 
SAI:
SAI KIHON ICHI KATA KATA BUNKAI
TONKUWA:
TONKUWA KIHON ICHI 

NUNCHAKU:
NUNCHAKU HOJOUNDO ICHI
Teoretické znalosti:
Trénink, historie, filozofie Okinawa kobudo

Čekací doba: minimálně 6 měsíců
Účast na národních stážích.

1. KYU (IK KYU)modrý pás

Karate hnědý pás
BO:
SHUSHI NO KON 
SAI:
MATAYOSHI NO SAI DAI ICHI 
TONKUWA:
TONKUWA KIHON ICHI KATA KUMIWAZA

NUNCHAKU:
NUNCHAKU HOJOUNDO NI 
Teoretické znalosti:
Trénink, historie, filozofie Okinawa kobudo

Čekací doba: minimálně 6 měsíců
Účast na mezinárodních a národních stážích.

1. DAN (SHO DAN)
černý pás
JUN SHIKAKU

Karate černý pás
BO
CHOUN NO KON

SHUSHI NO KON KATA KUMIWAZA
SAI
SAI KIHON ICHI KATA KUMIWAZA
TONKUWA
MATAYOSHI NO TONKUWA DAI ICHI
NUNCHAKU 
NUNCHAKU DAI ICHI

Čekací doba: minimálně 1 rok
Věk: minimálně 18 let
Účast na mezinárodních a národních stážích.


2. DAN (NI DAN)
černý pás
SHIKAKU

Karate černý pás
BO
SAKUGAWA NO KON
CHOUN NO KON KATA KUMIWAZA
SAI 
SAI HOJOUNDO SAN
MATAYOSHI NO SAI DAI NI
(SANCHO SAI)
NUNCHAKU
NUNCHAKU DAI NI

Čekací doba: minimálně 2 roky
Věk: minimálně 20 let

Účast na mezinárodních a národních stážích.

3. DAN (SAN DAN)
černý pás
JUN SHIHAN

Karate černý pás
BO
CHIKIN BO (TSUKEN NO KON)
SAKUGAWA NO KON KATA KUMIWAZA

TONKUWA
MATAYOSHI NO TONKUWA DAI NI
JO
JO JUTSU

SANSETSUKON
HOJOUNDO ICHI

KATA OYO
SAI, TONKUWA, NUNCHAKU
(podle výběru)

Čekací doba: minimálně 3 roky

Věk: minimálně 23 let

Účast na mezinárodních a národních stážích.


4. DAN (YON DAN)
černý pás
SHIHAN

Karate černý pás
BO
SHISHI NO KON
CHIKIN BO KATA KUMIWAZA

SANSETSUKON
HAKUHO

NUNTI
NUNTI KATA

KAMA 
HOJOUNDO ICHI

KATA OYO
JO, SANSETSUKON
(podle výběru)

Čekací doba: minimálně 4 roky

Věk: minimálně 27 let

Účast na mezinárodních a národních stážích.

 

5. DAN (GO DAN)
černý pás
JUN RENSHI

Karate černý pás
BO
SHISHI NO KON KATA KUMIWAZA

SAI
CHINBARU NO SAI

KAMA
KAMA NUTI

EKU 
CHIKIN HAKATCHU NO EKUDI

TIMBE
TIMBE HOJOUNDO ICHI

KATA OYO
JO, EKU, NUNTI

Čekací doba: minimálně 5 let

Věk: minimálně 32 let

Účast na mezinárodních, národních stážích a na Okinawě.


6. DAN (ROKU DAN)
černý pás
RENSHI

Karate černý pás

 

TIMBEI
TIMBEI NO KATA

KUE
KUE NUTI

SURUCHIN 
SURUCHIN NO KATA

KATA
podle výběru

KATA OYO
JO, SANSETSUKON
(podle výběru)

Čekací doba: minimálně 6 let

Věk: minimálně 38 let

Účast na mezinárodních a národních stážích.
Účast na stážích na Okinawě a ve Francii (Thonon).

 

7. DAN (NANA DAN)
černý pás
JUN KYOSHI

Karate černý pás
KAMA 
HIMOTSUKI KAMA

TETCHO
TETCHO NO KATA

TEKKO
TEKKO NO KATA

KATA 
výběr 2 kata z: KAMA, EKU, KUE

Čekací doba: minimálně 7 let

Věk: minimálně 45 let

Znalost: perfektní znalost historie a filozofie kobudo.
Účast na mezinárodních, národních stážích.


8. DAN (HACHI DAN)
černý pás
KYOSHI

Karate černý pás

 

KATA 
volný výběr

Čekací doba: minimálně 8 let

Věk: minimálně 53 let

Znalost: perfektní znalost historie a filozofie kobudo.

Účast na mezinárodních, národních stážích a na Okinawě.


9. DAN (KU DAN)
černý pás
JUN HANSHI

Karate černý pás

 

Čekací doba: minimálně 9 let

Věk: minimálně 62 let

Účast na stážích na Okinawě.


10. DAN (JU DAN)
černý pás
HANSHI

Karate černý pás

 

Čekací doba: minimálně 10 let

Věk: minimálně 72 let

Účast na stážích na Okinawě.

Specifický trénink pro Okinawa Kobudo

HOJOUNDO
Hojo undo jsou série jednoduchých technik – sekvencí útoků nebo bloků, přičemž techniky jsou prováděny systematickým pohybem vpřed a vzad. Tato cvičení jsou podobná „kihonům“ v karate, avšak s výjimkou, že se zde neprovádí obraty a to zejména z důvodu vzniku eventuálních zranění při manipulaci s dlouhými zbraněmi. Jsou vytvořeny téměř pro všechny zbraně zvláště pro ty základní, přičemž v tréninku začátečníků hrají podstatnou roli.

KATA
Kata jsou pevně stanovené sestavy pohybů. Některé zbraně se učí jen prostřednictvím kata, protože na ně nejsou žádné Hojo undo. Kata v okinawa kobudo jsou originální bez žádných pozdějších modifikací.

KATA KUMIWAZA
Kata kumiwaza je pevně stanovená aplikace kata, která se provádí v trojici, přičemž jeden cvičenec cvičí kata a další dva na něj provádějí útoky a pohyby kata jsou absolutně beze změn, tj. techniky se zastavují ve stejném místě jako v kata, což umožňuje dobré pochopení kata.

KATA HIJAIDI
Kata se provádí zrcadlově (symetricky). Tato metoda rozvíjí zručnost technik jak na levou, tak i na pravou stranu.

KATA BUNKAI
Bunkai jsou aplikace pohybů z kata, přičemž každá technika nebo sekvence pohybů se studuje samostatně ve vztahu k praktickému použití v bojové situaci.

BUNKAI OYO
Ten samý princip jako bunkai, avšak s jinými možnými aplikacemi technik z kata. Tato forma cvičení je založena na osobním výzkumu daného cvičence.

KATA OYO
Toto je volná aplikace kata s tím, že se dodržují hlavní myšlenky kata, přičemž je možné změnit osy pohybů a jestliže jsou techniky symetrické, tak není nutné provádět techniky na obě strany. Aplikace však musí být hodnověrná.

KUMITE
U některých zbraní se používá tréninková metoda, podobná sanbon kumite z karate, ale se dvěma kroky. V tomto cvičení není nutné, aby se cvičily proti sobě dvě stejné zbraně, např. trénink bo proti sai. Speciální formou je KUMIBO – aplikace hojo undo s bo.