Okinawa Shorin-ryu Karate

OKINAWA SHORIN-RYU KARATE

HISTORIE KARATE

Abychom správně porozuměli podstatě karate, musíme se zaměřit na ostrov Okinawa. Je to největší ostrov souostroví RyuKyu, které se rozkládá mezi Taiwanem, Japonskem a Čínou. Toto souostroví čítá kolem 70 ostrovů. Od 10. století zahájila Čína s Ryukyu obchodní styky. Mnoho Číňanů tehdy přišlo na Okinawu a mezi nimi několik expertů na Kenpo. Umění a tradiční kultura tohoto ostrova nese znaky čínského vlivu. Od 16. do 19. století byla Okinawa ohrožována konflikty mezi Japonskem a Čínou. Tyto dvě země střídavě vládli souostroví. Pokaždé byla zaváděna vojenská tyranie, zakazující všechny zbraně, aby se zabránilo rebelii.
A právě v tomto období se objevily bojové techniky holýma rukama potají předávané od mistrů jejich žákům. Tréninky se konaly převážně v noci a byly založeny jen na effektivních výsledcích. Pevná vůle, utvrzená hrozným chováním útočníků (okupantů), kombinovaná se snahou o přežití nedávala možnost předvádění a atraktivitě.
holýma rukama byla na Okinawě později nazvána KARATE.

Toto umění vzniklo v oblasti tří měst: Naha, Shuri a Tomari. Tato města dala vznik třem hlavním stylům.
Naha-Te se rozvíjelo v oblasti hlavního přístavního města Naha,  které bylo velkým obchodním centrem. Tuto metodu boje šířili bojovníci Sakiyama (?-1819), Arakaki Kamadeunchu (1840-1920) a Kanryo Higashionna (1851-1915). Naha-Te je také známé jako Shorei-Ryu (“inspirativní“ styl), což se vyvinulo na Gojo-Ryu a Uechi-Ryu, které nyní patří mezi styly okinawského karate.
Shuri-te byl styl, který vznikal v oblasti města Shuri, starém Okinawském hlavním městě. Bylo to místo, kde žil král a aristokracie. Shuri-Te je nyní na Okinawě známé jako Shorin-Ryu (=styl z malého lesa), které pak položilo základy Shotokanu a Wado-Ryu v Japonsku.
Tomari-Te se začalo cvičit ve vesnici zvané Tomari. Ta se rozléhala nedaleko města Shuri a byla obývána především farmáři a rybáři.

V historii vývoje karate jsou však nejdůležitějšími styly Shuri-Te a Naha-Te (Te=ruce).

 Historie SHORIN-RYU KARATE

Shuri-Te bylo cvičeno samuraji žijícími na dvoře chrámu Shuri. Původ Shuri-Te a jeho vývoj v Shorin-ryu je datován před dvěmi stoletími na ostrově Okinawa.
Shinjo Choken byl Dai Jo nebo reprezentativní postava v historii Shorin-ryu. Byl znám jako první student Shuri-Te. Shuri-Te cvičil koncem 16. století a začátkem 17. století.
Po něm další velký válečný student nazývaný Tode SAKUGAWA (1782-1865) se stal na Okinawě slavným. Je považován jako první iniciátor Karate na Okinawě. Bojové umění od Tode Sakugawy bylo smíchání Shuri-Te a čínského Kenpo. V roce 1756 se Sakugawa stal studentem představitele Čínské armády nazývaného Kushanku nebo Kusanku.
Kushanku byl velmi dobrý a slavný mistr Kenpo pro jeho schopnosti v boji. Udělal několik věcí které ovlivnili Shuri-Te a později se vyvinulo v Shorin-ryu. Učil mnoho lidí z Okinawy včetně Chatan Yara a Shionja z Shuri. Přivedl osobní studenty z Číny na Okinawu a takto šířil čínské styly. Kromě toho bylo známo že Kushanku zavedl techniku, kde pěst při stažení byla v pozici připravené k zásahu podél trupu (HIKITE) a to umožňovalo tímto zámyslem udeřit na citlivý terč. Kushanku je tvůrce speciálního kumite nebo sparingu v Okinawském Karate. Kumite bylo posuzováno jako Kumiai Jutsu nebo bojové techniky. Po té se stal Sakugawa dobře známý expert v čínském bojovém stylu zvaném Tode. To byl význam jeho příjmení Tode (čínská ruka) Sakugawa. Byl také znám jako první učitel karate na Okinawě. Dějiny říkají že Sakugawa sloučil Čínský styl Kenpo (Tode) s Okinawským stylem Shuri-Te. Tato skutečnost položila základy Okinawského Karate. Tři následovníci se sami vyznačovali jako velmi dobří experti: Bushi Ukuda, Macabe Chokun a Bushi Matsumoto z Urazoe.
Ale nejslavnější byl Sakugawův poslední student Sokon MATSUMURA (1809-1896). Byl nazýván Bushi (válečník) MATSUMURA nebo Shuri MATSUMURA. Sokon MATSUMURA byl expert známý v bojovém umění souostroví a mimo jiné instruktor bojových umění a poradce posledního krále soustroví RyuKyu. Všechny rodokmeny Okinawského Karate se datují zpět k Sokonu Matsumurovi, protože byl první kdo zahájil výukový systém v Shuri-Te. Shuri-te – později Okinawa Shorin-ryu je nejstarším (prvním) stylem karate.
Nejslavnějším žákem Matsumury byl A.Itosu, který zmodernizoval styl. Žáky mistra Itosu byli: Yabu Kentsu, Chomo Hanashiro, Chochin Chibana, Chotoku Kyan, Choki Motobu, Moden Yabiku, Anbun Tokuda, Chojo Oshiro, Shinpan Shiroma – všichni učili Shorin-ryu na Okinavě dále Gichin Funakoshi, Kenwa Mabuni a Kanden Toyama, kteří odcestovali z Okinawy do Japonska a zůstali tam na stálo a učili tam karate. Po smrti A. Itosu se stal jeho pokračovatelem Shoshin CHIBANA, který styl vypracoval do konečné podoby. V roce 1933 změnil název z Shuri-te na Okinawa Shorin-ryu Karate. V listopadu 1958 mistr Chibana zakládá organizaci Okinawa Shorin-ryu Karatedo Association. Po smrti mistra Chibany určitý čas vede organizaci Katsuya MIYAHIRA pokračovatel linie Matsumura-Itosu-Chibana. Obecně se do struktur Okinawa Shorin-ryu Karatedo Association začleňuje 25 mezinárodních organizací Okinawa Shorin-ryu Karate, které mají svoje školy a dojo na všech světadílech naší planety. Jednu z těchto organizací vede mistr Kenyu CHINEN (World Oshu-Kai Federation).

Podle ideogramů bylo zvolené psaní „Shorin“ (znamenající Shaolin). Můžeme se setkat se jmény Kobayashi, Matsubayashi nebo jednoduše Shorin-ryu.

Mistr Kenyu CHINEN – WORLD OSHU KAI FEDERATION

S cílem dále předávat tradiční znalosti okinawských bojových umění, které se učil u svých velkých mistrů (Matsuya MIYAHIRA, Shuguro NAKAZATO, Shimpo MATAYOSHI) byl mistr Kenyu CHINEN ve Francii poprvé v roce 1975 a v roce 1976 pak definitivně opustil Japonsko a začal žít v Paříži.
Nyní je sensei Chinen držitelem 9. Dan v Okinawa Shorin-ryu Karate a 8. Dan v Okinawa Kobudo a pokračuje v učení Shorin-Ryu Karate-Do mistra Katsuy Miyahiry (10. Dan). Mistr Miyahira je přímým žákem  mistrů Chibany a Motobu.
Mistr Kenyu Chinen je v evropě oficiálním představitelem  Shorin-Ryu Karate-Do a Kobudo Federation z Okinawy. Vytvořil organizaci zvanou WORLD OSHU-KAI DENTO OKINAWA SHORIN-RYU KARATEDO KOBUDO FEDERATION za účelem seskupení všech karate a kobudo žáků, následujících jeho učení. Termín „OSHU-KAI“ znamená „škola původních technik“.
World Oshu-Kai Dento Okinawa Shorin-Ryu Karatedo Kobudo Federation má zastoupení v 30ti zemích na celém světě.

World Oshu-Kai Dento Okinawa Shorin-Ryu Karatedo Kobudo Federation
v České republice

V České republice pokračuje v učení Okinawa Shorin-ryu Karate senseie Kenyu Chinena sensei Jan Kopecký, kterého sensei Chinen pověřil jako hlavního instruktora pro ČR. Jan Kopecký založil organizaci nazývanou ČESKÁ FEDERACE OKINAWA KARATE A KOBUDO, která v ČR plně zastupuje výše uvedenou World Oshu-Kai Federation. Sensei Jan Kopecký je jejím hlavní instruktorem a předsedou.

Vývoj SHURI-TE (Okinawa Shorin-ryu Karate)

Mistři SHURI-TE (Okinawa Shorin-ryu Karate)

Kanga SAKUGAWA

Kanga SAKUGAWA

(1762 - 1843)

 • V této době bylo TODE šířeno pouze ústně od mistra k žákovi bez jakýchkoliv písemných záznamů
 • První kdo uvedl KATA jako základní prvek výuky
 • Tvůrce zásad v DOJO
 • Tvůrce kata: Kushanku a Passai
 • Byl žákem čínského attaché Kushanku a mnicha Takahary
 • Podle legendy několikrát vycestoval do Číny až do Pekingu
 • Uchoval také kata s tyčí nazývanou „Sakugawa no Kon“
Sokon MATSUMURA

Sokon MATSUMURA

(1809 - 1899)

 • Od této doby se dějiny karate odehrávali jasnou cestou
 • Pochází z šlechtické rodiny
 • Byl najatý jako ochránce prince v paláci Shuri
 • Přijal učení ze školy šavle a potom byl vzděláván v bojovém umění s čínským mistrem IWA
 • Bojové umění začal cvičit již jako velmi mladý a byl vyhledáván pro svoji sílu, odvahu a znalost
 • V určitém období si byl nejistý v Bujutsu – upřednostňoval fyzickou sílu zkoušel se zdokonalit pomocí náboženství a kaligrafie
 • Zakladatel KARATE
 • Zakladatel stylu SHURI-TE (nyní nazývaného SHORIN-RYU)
 • Autor „Zásad karate“ které se stali základem pro tzv. „Přísahu dojo“
 • Jako jediný v historii karate je nositelem čestného titulu „BUSHI“ uděleného panovníkem království Ryu Kyu
 • Upravil a zdokonalil kata: Naihanchi, Passai (Dai), Chinto, Kushanku (Dai), Gojushiho
 • V jeho učení se rozšířili 3 zásady: obsáhlá znalost, mysl vítěze a vnitřní klid, sebekontrola
 • Jeho hlavními žáky byli: mistr ITOSU, mistr AZATO, mistr KIYAN, mistr YABU
Anko ITOSU

Anko ITOSU

(1831 - 1915)

 • Byl žákem mistra Matsumury v období 1840 – 1848
 • Byl uznávaný pro svoji sílu a početné výzvy k boji kde vždy zvítězil
 • Zmodernizoval karate a dal mu dnešní podobu
 • Autor „Deseti zásad provádění karate“
 • Jako jediný v historii karate je nazýván „Genius karate“
 • Jako první prosadil karate do škol (1905)
 • V roce 1907 vytvořil nejpopulárnější kata Pinan – zjednodušené kata z Passai, Kushanku, Chinto a Jion
 • Zdokonalil kata: Passai (Sho), Kushanku (Sho) a rozpracoval kata Naihanchi
 • Rozdělil kata Naihanchi do tří částí aby zjednodušil jejich studium
 • Jeho hlavními žáky byli: mistr Chibana, mistr Funakoshi, mistr Mabuni
Yabu KENTSU

Yabu KENTSU

(1866 - 1937)

 • Prosadil v karate pojem „issen hissatsu“ = „jedna rána, jeden vyřazený protivník“
 • Byl asistentem mistra Itosu v době zavádění karate do škol
 • Jako jediný překonal v boji slavného mistra Choki Motobu – v historii karate je to skutek považovaný za nejslavnější
 • Jako první mistr rozšířil karate mimo Japonsko (USA – Hawai 1927)
Chomo HANASHIRO

Chomo HANASHIRO

(1869 - 1945)

 • Autor první knihy o karate „Karate Soshu Hen“ (v roce 1906)
 • První zavedl název Karate psané jako „prázdná ruka“ (v roce 1906)
 • Byl asistentem mistra Itosu během zavádění karate do škol
 • Byl jedním z osmi mistrů, kteří v roce 1937 zavedli název Karate
Choki MOTOBU

Choki MOTOBU

(1871 - 1944)

 • První okinawský mistr který začal učit karate mimo Okinawu v roce 1920 v Osace (Japonsko)
 • První mistr karate, který porazil v boji i mnoho představitelů jiných bojových umění
 • Autor jedné z prvních knih o karate „Okinawan Kempo“ (v roce 1926)
 • Je považován za jednoho z největších bojovníků v historii karate
 • Upravil kata Passai Guwa
 • Patřil mezi mistry, kteří zavedli v roce 1937 název KARATE
Shoshin CHIBANA

Shoshin CHIBANA

(1885 - 1969)

 • Byl žákem mistra Itosu od svých patnácti let až do jeho smrti
 • Následovník mistra Anko ITOSU
 • Změnil název SHURI-TE na Okinawa Shorin-ryu (Shaolinská Okinawa – škola malého lesa) – v roce 1933
 • První stylista Okinawa Shorin-ryu Karate se stupněm 10.Dan
 • Byl ve skupině mistrů, kteří zavedli název karate (v roce 1937)
 • Založil na Okinawě první vícestylovou organizaci karate (v roce 1956) – Renmei Karate-do Okinawa a byl zároveň jejím prvním prezidentem
 • Za svoje zásluhy v rozvoji karate získal řád od Japonského císaře Hirohito
 • Jeho hlavními žáky byli: Yochuku HIGA, Shuguro NAKAZATO, Katsuya MIYAHIRA
Katsuya MIYAHIRA

Katsuya MIYAHIRA

(1918 - 2010)

 • Žák mistra Chibany, učil se zvláště kata předvedené mistrem Itosu
 • Do kumite do zasvětil mistr MOTOBU, který byl skvělý bojovník a velmi často trénoval s makiwarou
 • Následovník mistra Choshina Chibany
 • Šéf organizace Okinawa Shorin-ryu Karate-do Association
 • Dosáhl stupně 10.Dan v Okinawa Shorin-ryu Karate
 • Jeden z dvanácti současných nejvýznamnějších mistrů karate (*zemřel roku 2010)
 • Říkával: „Bez makiwary není Okinawské karate“
Shuguro NAKAZATO

Shuguro NAKAZATO

(1920 - ....)

 • Žák mistra Choshina Chibany
 • Šéf organizace Okinawa Karate-do Shorin-ryu Shidokan Association
 • Držitel stupně 10.Dan v Okinawa Shorin-ryu Karate
 • Jeden z dvanácti současných nejvýznamnějších mistrů karate
Kenyu CHINEN

Kenyu CHINEN

(1944 - …..)

 • Následovník mistrů Choshina Chibany, Katsuya Miyahiry a Shinpou Matayoshiho
 • Přinesl Okinawa Karate a Okinawa Kobudo do Evropy
 • Autor best-selleru knihy „Kobudo Okinawa“ (v roce 1985)
 • Zakladatel World Oshukai Okinawa Shorin-ryu Karate Kobudo Federation (v roce 1993)
 • Držitel stupně 9.Dan v Okinawa Shorin-ryu Karate a stupně 9.Dan v Okinawa Kobudo
Alexander STANISZEW

Alexander STANISZEW

(1955 - .....)

 • Následovník mistra Kenyu Chinena
 • Ředitel Okinawa Shorin-ryu Karate a Okinawa Kobudo v Polsku
 • Přinesl Okinawa Shorin-ryu Karate a Kobudo do Polska
 • Zakladatel a prezident Polské Unie Shorin-ryu Karate (v roce 1991)
 • Generální tajemník World Oshukai Okinawa Shorin-ryu Karate Kobudo Federation
 • Držitel stupně 8.Dan v Okinawa Shorin-ryu Karate a 6.Dan v Okinawa Kobudo
Jan KOPECKÝ

Jan KOPECKÝ

(1979 - …..)

 • Žák mistrů Kenyu Chinena a A. Staniszewa
 • Přinesl Okinawa Shorin-ryu Karate do České republiky
 • Následovník mistra Kenyu Chinena v ČR
 • Zakladatel a prezident České Federace Okinawa Karate a Kobudo
 • Šéf-instruktor Okinawa Shorin-ryu Karate pro ČR
 • Držitel stupně 5.Dan v Okinawa Shorin-ryu Karate
 • Držitel stupně 3.Dan v Okinawa Kobudo
Jan KOPECKÝ - (1979 - …..)
 • Žák mistrů Kenyu Chinena a A. Staniszewa
 • Přinesl Okinawa Shorin-ryu Karate do České republiky
 • Následovník mistra Kenyu Chinena v ČR
 • Zakladatel a prezident České Federace Okinawa Karate a Kobudo
 • Šéf-instruktor Okinawa Shorin-ryu Karate pro ČR
 • Držitel stupně 5.Dan v Okinawa Shorin-ryu Karate
 • Držitel stupně 3.Dan v Okinawa Kobudo

W.O.F. KATA OKINAWA SHORIN-RYU KARATEDO

ORGANIZACE (OSHU-KAI)

KATA ORGANIZACE (OSHU-KAI)

·  Fukyugata Ichi – Shoshin Nagamine
·  Fukyugata Ni – Chojun Miyagi
znak SHORIN-RYU

KATA STYLU (SHORIN-RYU)

·  Naihanchi Shodan – Anko Itosu
·  Naihanchi Nidan – Anko Itosu
·  Naihanchi Sandan – Anko Itosu
·  Pinan Shodan – Anko Itosu
·  Pinan Nidan – Anko Itosu
·  Pinan Sandan – Anko Itosu
·  Pinan Yondan – Anko Itosu
·  Pinan Godan – Anko Itosu
·  Itosu No Passai – Anko Itosu
·  Matsumura No Passai – Sokon Matsumura
·  Kushanku Sho – Anko Itosu
·  Kushanku Dai – Sokon Matsumura
·  Chinto – Sokon Matsumura
·  Gojushiho – Sokon Matsumura

 

ORGANIZACE (OSHU-KAI)

KATA ORGANIZACE (OSHU-KAI) – EXTRA

 

Hakkaku

 

Go Kenki

 
  Kata hakkaku  hakkaku-2  go_kenki-1  go_kenki-2

 

FUKYUGATA

Fukyugata Ichi byla vytvořena Shoshinem Nagaminem a Fukyugata Ni Chojunem Miyagim. Tyto kata mají být pro začátečníky, protože ostatní kata v těchto letech jsou příliš složité pro začínající studenty. Účel byl také ve všech stylech Okinawského karate, měli by mít společné kata, kterými by mohlo začínat cvičení bez rozdílu stylu. V roce 1940 obě Fukyu Gata byly schváleny odborným výborem.

NAIHANCHI

Zakladatel této katy zůstává neznámý. Pravděpodobně to byl Sokon MATSUMURA. Matsumurův žák – Anko ITOSU rozdělil tutokatu do třech částí, vytvořil tři Naihanchi kata (Shodan, Nidan, Sandan). Během utváření, Anko Itosu vytvořil Naihanchi kata symetrické. Naihanchi kata jsou základem SHURI-TE.

 

PINAN

Tyto kata byly vytvořeny Ankem Itosu v roce 1907. Originály těchto kat neexistují – dnes staré a jednoduché kata Chanan a pokročilá kata Kushanku. Důvod jejich vytvoření bylo zavedení karate do škol na Okinawě Ankem Itosu. Krátké a jednoduché Pinan kata jsou přechodem k pokročilejším katám. Hodně základních technik bylo použito v jednodušší formě než v pokročilejších katách. Dnes jsou všechny Pinan kata (Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, Godan) nejznámější formy karate.

 

PASSAI

Zakladatel této katy zůstává neznámý. Kanga SAKUGAWA se učil tuto katu v Číně. Jeho student Sokon MATSUMURA rozvinul tuto katu tak jak je známa dnes jako Passai Dai nebo Matsumura no Passai. Matsumurův žák Anko ITOSU rozvinul tuto katu a změnil ji v současnou formu. Jeho Passai je nazýváno Passai Sho nebo Itosu no Passai.

 

KUSHANKU

Tato kata byla přinesena na Okinawu čínským vojenským attaché jménem Kushanku a předal ji Kangu Sakugawovi. Sakugawův žák, Sokon Matsumura dostal již tuto katu v jeji současné formě. Dnes je nazývána Kushanku Dai. Matsumurův žák Anko Itosu rozvinul a změnil tuto katu. Jeho kata je nazývána Kushanku Sho.

 

CHINTO

Tato kata byla přivezena na Okinawu čínským emigrantem. Jeho jméno bylo Chinto a byl expert v bojovém umění. Toto je kata stylu Bílý jeřáb. Sokon Matsumura ji rozvinul a dal ji jeji současnou formu.

 

GOJUSHIHO

Tato kata je převzata z Čínského bílého jeřába a znamená „padesát čtyři kroků“. Sokon Matsumura ji dal současnou formu. Je to nejpokročilejší kata ve stylu SHURI-TE.

 

HAKKAKU

Tato kata je převzata ze stylu Bílého jeřába. Byla přivezena na Okinawu čínským obchodníkem jmenujícím se Go Kenki. Byla zavedena Okinawany do stylu SHURI-TE. Není velmi populární, protože není známa i nejpokročilejšími studenty.

Go Kenki
Shinpou Matayoshi
Kenyu Chinen

Zkušební řád World OSHU-KAI Federation

Česká republika

OKINAWA SHORIN-RYU KARATE

Zkušební řád karate Česká republika

Všeobecná část zkušebního řádu

1. Definice

a) Zkoušející

Zkoušející je osoba (zkušební komisař) pověřená provádět a udělovat stupně podle tohoto zkušebního řádu a je držitelem mistrovského stupně.

● Žákovské stupně (10.-1.kyu)
Přezkušovat a udělovat žákovské stupně je oprávněn pouze šef-instruktor Okinawa Shorin-ryu Karate pro ČR pověřený prezidentem W.O.F. senseiem hanshi Kenyu Chinenem na základě platné učitelské licence („teaching licence“) pro ČR.

● Mistrovské stupně (1.-10.dan)
Mistrovské stupně uděluje výhradně prezident W.O.F. sensei hanchi Kenyu CHINEN. Přezkoušení na mistrovské stupně provádí rovněž prezident W.O.F. Kenyu CHINEN nebo jím pověření funkcionáři.

b) Zkoušený

Zkoušený je žadatel nebo adept, který provádí zkoušku za účelem získání vyššího stupně.

2. Povinnosti

a) Povinnosti zkoušeného:

● Přistoupit ke zkoušce v čistém bílém KARATEGI s emblémem W.O.F. na levé straně hrudi se, správně uvázaným OBI příslušné barvy odpovídající nejvyššímu dosaženému stupni. V případě, že žadatel není držitelem žádného stupně, používá bílý pás („shiro obi“).
● Musí být členem W.O.F. i C.F.O.K.K.
● Je povinen znát každou část zkoušky nazpaměť (včetně terminologie).
● Může si vybrat partnery pro cvičení KUMIWAZA, BUNKAI, KATA OYO, BUNKAI OYO
● Žadatel smí ke zkoušce na žákovské stupně (KYU) přistoupit pouze s písemným souhlasem svého instruktora (vedoucího oddílu, klubu, DOJO) stvrzeným na žádosti a protokolu.
● Musí splňovat daná kritéria pro požadovaný stupeň tzn. věk, dobu a účast na seminářích.
● Žadatel smí ke zkoušce na mistrovské stupně (DAN) přistoupit pouze se souhlasem šéf-instruktora pro ČR a na návrh svého instruktora (vedoucího oddílu, klubu, DOJO).
● Žadatel, který přistupuje k první zkoušce na mistrovský stupeň, přikládá 2ks fotografií.
● Důsledně dodržovat etiku KARATEDO.

b) Povinnosti zkoušejícího:

● Provádět zkoušku v čistém bílém karategi s emblémem W.O.F. na levé straně hrudi s OBI příslušné barvy odpovídající jeho dosaženému mistrovskému stupni.
● Zkoušející hodnotí: techniku, postoj, dynamiku a kime v každé části zkoušky a hodnocení zaznamenává do protokolu.
● Dodržovat zkušební řád.
● V případě negativního výsledku zkoušky sdělit zkoušenému příčiny neúspěchu.

3. Výjimky

O výjimkách rozhoduje zkoušející. Zkoušený musí splňovat všechny podmínky pro udělení stupně kromě věci, která je předmětem výjimky. Žádost o výjimku u zkoušeného na žákovské stupně musí být schválena jeho instruktorem (vedoucím dojo) a na mistrovské stupně šéf-instruktorem pro ČR.

a) Výjimka doba – udělení více stupňů současně

Zkoušený může požádat o provedení zkoušky z více stupňů najednou.

b) Výjimka udělení vyššího stupně na základě praxe z jiného stylu karate

Zkoušený může požádat o provedení zkoušky přímo na vyšší stupeň, ale obsahem zkoušky je vše podle zkušebního řádu až do stupně, který je předmětem žádosti.

4. Průběh zkoušky

● Prostor pro vykonání zkoušky (dojo) zajišťuje pořadatel. Dbá na to, aby byl vhodně upraveno pro podmínky KARATEDO.
● Zkoušky jsou prováděny neveřejně (pouze zkoušející, zkoušení a jejich instruktoři, asistenti popř. kumite-partneři).
● Dojo kumite je povinné od 15let. Žadatel mladší 15ti let místo DOJO KUMITE provádí ve zkoušce „stínový boj“ (KAGE KUMITE).
● Jestliže je žadateli více než 40let, limit DOJO KUMITE je v každé sérii 1min.
● V případě hrubého porušení pravidel a etiky KARATEDO některým ze zkoušených, má zkoušející právo ho vyloučit od zkoušky nebo i z dojo.

5. Stáže/semináře

● Národní seminář (stáž) je seminář pořádaný na území ČR vedený šéf-instruktorem Okinawa Shorin-ryu Karate pro ČR – sensei Jan Kopecký.
● Zahraniční seminář (stáž) je seminář vedený instruktorem nebo šéf-instruktorem jiné země začleněné ve W.O.F.
● Mezinárodní seminář (stáž) je seminář pořádaný v jakékoliv zemi začleněné ve W.O.F. vedený prezidentem W.O.F. – sensei hanchi Kenyu CHINEN.

6. Finanční náležitosti

a) Finanční náležitosti zkoušeného:

● Finanční poplatek musí zkoušený (žadatel) uhradit před zahájením zkoušky.
● Poplatek za zkoušky na jednotlivé žákovské stupně jde na účet CFOKK a určen ekonomickou směrnicí ČFOKK.
● Poplatek za zkoušky na jednotlivé mistrovské stupně je určen W.O.F. v měně EURO nebo JPY.
● Poplatek za zkoušku je splatný jak v případě úpěšné ,tak i neúspěšné zkoušky.

b) Finanční náležitosti zkoušejícího:

● Zkoušejícímu nenáleží žádný honorář za provedení zkoušek

● Zkoušející má pouze nárok na náhradu cestovních a ubytovacích nákladů (po dohodě s pořadatelem zkoušek)
7. Platnost
Platnost zkušebního řádu: od 1.1.2008 do odvolání nebo novelizace.

10. KYU (JU KYU)
Žlutý pás

Karate žlutý pás

 

KIHON WAZA:      HAMPUKU RENSHU

Doba: minimálně 2 měsíce od počátku cvičení


9. KYU (KU KYU)
Žlutý pás

Karate žlutý pás

 

KIHON WAZA:      KIHON WAZA DAI ICHI

Doba: minimálně 2 měsíce od získání 10.KYU

8. KYU (HAK KYU)
Oranžový pás

Karate oranžový pás

 

KIHON WAZA:        KIHON WAZA DAI ICHI
KATA:                     FUKYUGATA ICHI
KATA KUMIWAZA:   FUKYUGATA ICHI
KAGE KUMITE:        2×1 min.

Doba: minimálně 3 měsíce od získání 9.KYU


 

7. KYU (NANA KYU)
Oranžový pás

Karate oranžový pás

 

KIHON WAZA:         KIHON WAZA DAI ICHI
KATA:                      NAIHANCHI SHODAN
BUNKAI:                  FUKYUGATA ICHI

6. KYU (ROKU KYU)
Zelený pás

Karate zelený pás

 

KIHON WAZA:        KIHON WAZA DAI NI
KATA:                     FUKYUGATA NI
KATA KUMIWAZA:   FUKYUGATA NI
BUNKAI:                 NAIHANCHI SHODAN
KAGE KUMITE:        2×2 min.

Doba: minimálně 4 měsíce od získání 7.KYU


5. KYU (GO KYU)
Zelený pás

Karate zelený pás

 

KIHON WAZA:          KIHON WAZA DAI NI
KATA:                       PINAN SHODAN
PINAN NIDAN
KATA KUMIWAZA:     PINAN SHODAN
DOJO KUMITE:          2×2 min.

Doba: minimálně 4 měsíce od získání 6.KYU

4. KYU (YON KYU)
Modrý pás

Karate modrý pás

 

KIHON WAZA:         KIHON WAZA DAI NI
KATA:                      PINAN SANDAN
KATA KUMIWAZA:    PINAN SANDAN
BUNKAI:                  PINAN SHODAN
DOJO KUMITE:         3×2 min.

Doba: minimálně 5 měsíců od získání 5.KYU
Účast na národních stážích (min. 1x)


3. KYU (SAN KYU)
Modrý pás

Karate modrý pás

 

KIHON WAZA:     KIHON WAZA DAI SAN
KATA:                  PINAN YONDAN
NAIHANCHI NIDAN
BUNKAI:              PINAN NIDAN
DOJO KUMITE:     3×2 min.

Doba: minimálně 5 měsíců od získání 4.KYU
Účast na národních stážích (min. 2x)

2. KYU (NI KYU)
Hnědý pás

Karate hnědý pás

 

KIHON WAZA:       KIHON WAZA DAI SAN
KATA:                    PINAN GODAN
NAIHANCHI SANDAN
BUNKAI:                PINAN SANDAN
DOJO KUMITE:       3×3 min.

Teorie: historie, filozofie a trénink KARATEDO
Doba: minimálně 6 měsíců od získání 3.KYU
Účast na zahraničních stážích (min. 1x)
Účast na národních stážích (min. 3x)


1. KYU (IK KYU)
Hnědý pás

Karate hnědý pás

KIHON WAZA:         KIHON WAZA DAI SAN
KATA:                      NAIHANCHI SHODAN
NAIHANCHI NIDAN
NAIHANCHI SANDAN
KATA KUMIWAZA:    PINAN GODAN
BUNKAI:                  NAIHANCHI NIDAN
NAIHANCHI SANDAN
DOJO KUMITE:        3×3 min.

Teorie: historie, filozofie a trénink KARATEDO
Doba: minimálně 6 měsíců od získání 2.KYU
Účast na zahraničních stážích (min. 2x)
Účast na národních stážích (min. 3x)

1. DAN (SHO DAN)
Černý pás

Karate černý pás

 

YU SHIKAKU
KATA:                      NAIHANCHI SHODAN
PINAN SHODAN
PINAN NIDAN
PINAN SANDAN
PINAN YONDAN
PINAN GODAN
ITOSU NO PASSAI
KATA KUMIWAZA:    ITOSU NO PASSAI
BUNKAI:                  PINAN GODAN
DOJO KUMITE:         3×2 min.

Doba: minimálně 1 rok od získání 1.KYU
Minimální věk: 16 let
Účast na národních a mezinárodních stážích (min. 2x za rok)


2. DAN (NI DAN)
Černý pás

Karate černý pás

 

SHO SHIKAKU
KATA:                       NAIHANCHI NIDAN
ITOSU NO PASSAI
MATSUMURA NO PASSAI
KATA KUMIWAZA:     MATSUMURA NO PASSAI
BUNKAI:                   ITOSU NO PASSAI
BUNKAI OYO:           NAIHANCHI SHODAN
DOJO KUMITE:         3×2 min.

Doba: minimálně 2 roky jako YU SHIHAKU
Minimální věk: 20 let
Účast na národních a mezinárodních stážích

3. DAN (SAN DAN)
Černý pás

Karate černý pás

 

JUN SHIHAN
KATA:                     NAIHANCHI SANDAN
MATSUMURA NO PASSAI
KUSHANKU SHO
KATA KUMIWAZA:   KUSHANKU SHO
BUNKAI:                 MATSUMURA NO PASSAI
DOJO KUMITE:        3×2 min.

Doba: minimálně 3 roky jako SHO SHIHAKU
Minimální věk: 23 let
Účast na národních a mezinárodních stážích


4. DAN (YON DAN)
Černý pás

Karate černý pás

 

SHIHAN
KATA:                        KUSHANKU SHO
KUSHANKU DAI
CHINTO
KATA KUMIWAZA:      KUSHANKU DAI
BUNKAI:                    KUSHANKU SHO
DOJO KUMITE:           3×2 min.

Doba: minimálně 4 roky jako JUN SHIHAN
Minimální věk: 27 let
Účast na národních a mezinárodních stážích
Účast na evropské stáži (Francie)

5. DAN (GO DAN)
Černý pás

Karate černý pás

 

JUN RENSHI
KATA:                      KUSHANKU DAI
CHINTO
GOJUSHIHO
KATA KUMIWAZA:    GOJUSHIHO
BUNKAI:                  KUSHANKU DAI
DOJO KUMITE:        1×2 min.
BUNKAI OYO:          dle výběru

Doba: minimálně 5 let jako SHIHAN
Minimální věk: 32 let
Účast na národních, mezinárodních a evropských stážích


6. DAN (ROKU DAN)
Černý nebo červenobílý pás

Karate černý pásKarate červenobílý pás

 

RENSHI
KATA:                  CHINTO
GOJUSHIHO
HAKAKU
BUNKAI:              CHINTO
DOJO KUMITE:    1×2 min.
BUNKAI OYO:      dle výběru

Doba: minimálně 6 let jako JUN RENSHI
Minimální věk: 38 let
Účast na celopolských, mezinárodních a evropských stážích
Účast na stážích na Okinawěžích

7. DAN (NANA DAN)
Černý nebo červenobílý pás

Karate černý pásKarate červenobílý pás

JUN KYOSHI
KATA: libovolný výběr z těchto KATA:
KUSHANKU DAI
CHINTO
GOJUSHIHO
HAKAKU
BUNKAI:                                               GOJUSHIHO
KATA OYO:                                           libovolný výběr

Rozhovor: historie KARATEDO, filozofie bojových umění, osobní zkušenosti
Doba: minimálně 7 let jako RENSHI
Minimální věk: 45 let


8. DAN (HACHI DAN)
Černý nebo červenobílý pás

Karate černý pásKarate červenobílý pás

 

KYOSHI
KATA:                 libovolný výběr
KATA OYO:         libovolný výběr

Přednáška: historie KARATEDO, filozofie bojových umění, osobní zkušenosti
(1/2h – 1h)
Doba: minimálně 8 let jako JUN KYOSHI
Minimální věk: 53 let

9. DAN (KU DAN)
Černý nebo červený pás

 

Karate černý pásKarate červený pás

 

JUN HANSHI

Doba: minimálně 9 let jako KYOSHI
Minimální věk: 62 let


10. DAN (JU DAN)
Černý nebo červený pás

Karate černý pásKarate červený pás

 

HANSHI

Doba: minimálně 10 let jako JUN HANSHI
Minimální věk: 72 let

SCHÉMA TRÉNINKU OKINAWA SHORIN-RYU KARATE

Trénink technik specifických v Okinawa Karate

KIHON WAZA
Základní techniky pro útoky, kryty, kopy a přemisťování (pro obě ruce a nohy). Tyto techniky také zahrnují různé
základní postoje jako jsou: MOTO DACHI, UKIASHI DACHI, SHIKO DACHI, ZENKUTSU DACHI atd.

KATA
Shorin-ryu kata jsou originální (původní), tak jak je učili první mistři karate (Matsumura, Itosu).
Kata od té doby nejsou nijak deformovány nebo pozměněny.

KATA KUMIWAZA
Kata je aplikována s několika partnery tak, že pohyby kata jsou nezměněny. Techniky jsou zastavovány ve stejných
momentech jako v kata. Umožňuje dobrému porozumění kata, zpevnění jednotlivých technik v kata s dodržování vdálenosti
mezi partnery (MAAI).

KATA OYO
Je to volná aplikace (imaginární) kata, kde musí být dodržena komplexní podoba katy tak, aby byla zachována
věrohodnost a zvláště účinnost.Kata může být prováděna v rozdílné ose. Když jsou techniky symetrické není
nutné provádět techniky na obě strany.

BUNKAI
Pohyby kata jsou využity k odhalení konkrétních technik v kata. Každá technika je studována samostatně (po sekvencích)
ve vztahu s jejím praktickým použitím nebo použitím v bojové situaci.

BUNKAI OYO
Stejný princip jako v bunkai, ale s dalšími možnými aplikacemi technik z kata za předpokladu že zůstanou věrohodné.
Zabývá se osobním hledáním za udržení komplexního smyslu technik kata.

DOJO KUMITE
Je to boj, kde je dodržována podstata Okinawského karate, tj. kde jsou upředňostňovány obranné techniky následované
protiútokem.

KAKIE
Cvičení tlačení a tažení prováděné dvěmi osobami dohromady. Série (sekvence) je prvně dělána v protaženém stavu,
pak rychleji a rychleji a také silněji a silněji. Jsou zapojeny všechny části těla. A tak umožňuje přimět mysl
k zapojení celého těla v realizaci technik.

KITAEKATA
Tréninková technika (stejná jako je daná technika) zpevňující paže, nohy a tělo.

SHAISHI
Je to trénink budující pevnost zvláště ve spojení se stabilitou.

NIGIRI GAME
Je to trénink pro zdokonalení pohyblivosti a přemisťování stejně tak jako pro kopy a stabilitu.

TETSU GETA
Je to trénink na sílu nohou budovanou kopy.

MAKIWARA
Je to trénink ke zpevnění pěstí boucháním do makiwary (tenká deska pro údery).
Mistr Itosu říkal: „každý den 200x zuki na pravou a levou – bez makiwary není žádné Okinawské karate“.

INSTRUKTOŘI
OKINAWA SHORIN-RYU KARATE

Jan KOPECKÝ - 5. dan Okinawa Shorin-ryu Karate

Jan KOPECKÝ - 5. dan Okinawa Shorin-ryu Karate

šef-instruktor ČFOKK a WOF Okinawa Shorin-ryu Karate pro ČR

 • Dojo: Havlíčkův Brod
Michal ČÁSLAVSKÝ - 3. dan Okinawa Shorin-ryu Karate

Michal ČÁSLAVSKÝ - 3. dan Okinawa Shorin-ryu Karate

 • Dojo: Česká Třebová