ČESKÁ FEDERACE OKINAWA KARATE A KOBUDO

– ČFOKK

Česká federace Okinawa Karate a Kobudo (ČFOKK) je nezisková organizace (občanské sdružení), jejíž hlavním posláním je oficiálně reprezentovat v České republice mezinárodní organizaci World Oshu-Kai Dento Okinawa Shorin-ryu Karatedo Kobudo Federation, kterou vede Okinawský mistr hanshi Kenyu Chinen (9.dan Okinawa Shorin-ryu Karate, 9.dan Okinawa Kobudo). Cílem je: vyučovat a šířit tradiční okinawská bojová umění Okinawa Shorin-ryu Karate a Okinawa Kobudo, okinawskou kulturu a filozofii.

Prezidentem ČFOKK, šéf-instruktorem a garantem stylu WOF Okinawa Shorin-ryu Karate a WOF Okinawa Kobudo v České republice je sensei Jan KOPECKÝ, který je studentem okinawského mistra hanchi Kenyu Chinena. Licence „Teaching Certificate“ (akreditace, atestace) udělená mistrem Chinenem, šef-instruktora ČR Jana Kopeckého:

    • pověřuje výukou a šířením Okinawa Shorin-ryu Karate a Okinawa Kobudo na území ČR
    • opravňuje udělovat licence (atestace) na styly:
      • WOF Okinawa Shorin-ryu Karate
      • WOF Okinawa Kobudo
      • opravňuje udělovat žákovské stupně Kyu v Okinawa Shorin-ryu Karate a Okinawa Kobudo

 

Jan KOPECKÝ

Jan KOPECKÝ

šéf-instruktor pro Českou republiku Okinawa Shorin-ryu Karate a Okinawa Kobudo

e-mail: president@shuri-te.cz

WORLD OSHU-KAI DENTO

OKINAWA SHORIN-RYU KARATEDO KOBUDO FEDERATION

 

World Oshu-kai Federation (WOF) je celosvětová (mezinárodní) organizace tradičního Okinawa Shorin-ryu Karate a Okinawa Kobudo, založená mistrem Kenyu CHINENEM (9. dan Karate, 8. dan Kobudo), který je žákem největších mistrů 20. století (Shuguro Nakazato, Katsuya Miyahira a Shinpo Matayoshi).

Cílem naší celosvětové federace je hlavně rozvíjet a propagovat okinawská bojová umění – karate a kobudo, a také okinawskou tradiční kulturu. WOF má více než 250 dojo po celém světě (Evropa, Asie, Afrika, Severní a Jižní Amerika, Okinawa), kde jsou pravidelně organizovány semináře a stáže. Termín „OSHU-KAI“ znamená „škola původních technik“.

Symboly OSHU-KAI

 

 

Okinawa Shorin-ryu Karate

Význam emblému Okinawkého Shorin-ryu karate:
V bílém kruhu diagonálně vytočená pěst symbolizuje tradiční karate. V červeném kruhu (pozadí pro západ slunce) je znázorněna zlatá brána Shurei No Mon – symbol Okinawy. Modré pozadí představuje moře, které obklopuje ostrov Okinawa

Okinawa Kobudo

Význam emblému Okinawského Kobudo:
18 zlatých okvětních lístků chryzantény způsobuje dobrou existenci. Ve středu zlatého pozadí je černý třícípý kříž, který znamená štít Okinawské královské dynastie Sho. Kříž symbolizuje sjednocení tří království (Hozukan, Chuzan a Nanazan) v jedno.

Mistr Kenyu CHINEN

 

 

Mistr Kenyu CHINEN - karate
Mistr Kenyu CHINEN - kobudo

Mistr Kenyu CHINEN se narodil v roce 1944. Trénovat začal na Okinawě v roce 1959. V roce 1975 byl vyslaný do Evropy s cílem rozvoje Shorin-ryu Karate a Kobudo. Od roku 1976 žije ve Francii v Paříži. Je oficiálním představitelem Shorin-ryu Karate a Kobudo v Evropě. V roce 1993 zakládá World Oshu-Kai Dento Okinawa Shorin-ryu Karate Do Kobudo Federatiation – mezinárodní organizace sdružující v sobě dvě bojová umění z Okinawy – Karate a Kobudo. Kenyu Chinen je žákem mistrů Katsuya Miyahiry (10. Dan), Shugura Nakazata (10. Dan) a Shimpó Matayoshiho (10. Dan). Je autorem bestselleru „Okinawa Kobudo“. Kenyu Chinen je držitelem 9. danu v Okinawa Shorin-ryu Karate a 8. danu v Okinawa Kobudo.

Mistr Kenyu CHINEN karate cvičí
Mistr Kenyu CHINEN karate cvičí