Trénink Shorin-Ryu Karate

KIHON WAZA

Základní techniky pro útoky, kryty, kopy a přemisťování (pro obě ruce a nohy). Tyto techniky také zahrnují různé základní postoje jako jsou: MOTO DACHI, UKIASHI DACHI, SHIKO DACHI, ZENKUTSU DACHI atd.

KATA

Shorin-ryu kata jsou originální (původní), tak jak je učili první mistři karate (Matsumura A Itosu). Kata od té doby nejsou nijak deformovány nebo pozměněny.

KATA KUMIWAZA

Kata je aplikována se dvěma partnery tak, že pohyby kata jsou nezměněny. Techniky jsou zastavovány ve stejných momentech jako v kata. Umožňuje dobrému porozumění kata, zpevnění jednotlivých technik v kata s dodržování vzdálenosti mezi partnery (MAAI) a správné načasování jednotlivých technik a jejich kombinací.

KATA OYO

Je to volná aplikace (imaginární) kata, kde musí být dodržena komplexní podoba katy tak, aby byla zachována věrohodnost a zvláště účinnost. Kata může být prováděna v rozdílné ose. Techniky, které jsou symetrické není nutné provádět na obě strany.

BUNKAI

Pohyby kata jsou využity k odhalení konkrétních technik v kata. Každá technika je studována samostatně (po sekvencích) ve vztahu s jejím praktickým použitím nebo použitím v bojové situaci.

BUNKAI OYO

Stejný princip jako v bunkai, ale s dalšími možnými aplikacemi technik z kata za předpokladu že zůstanou věrohodné. Zabývá se osobním hledáním za udržení komplexního smyslu technik kata.

SHUYO WAZA KUMITE

Nácvik obran a protiútoků proti několika základním útokům. Obsahuje 7 hlavních a důležitých technik boje Shorin-ryu Karate. 

DOJO KUMITE

Je to boj, kde je dodržována podstata Okinawského karate, tj. kde jsou upředňostňovány obranné techniky následované protiútokem.

KAKIE

Cvičení tlačení a tažení prováděné dvěmi osobami dohromady. Série (sekvence) je prvně dělána v protaženém stavu, pak rychleji a rychleji a také silněji a silněji. Jsou zapojeny všechny části těla. A tak umožňuje přimět mysl k zapojení celého těla v realizaci technik.

KITAE KATA

Tréninková metoda (stejná jako je daná technika) sloužící ke zpevnění paží, nohou a těla, včetně posílení daných technik v každé jejich fázi. Provádí se zejména ve dvojcích.

ISHI SASHI

Ishi sashi je to jednoruční nástroj podobný dnešnímu kettlebellu používaný v páru sloužící k tréninku budující pevnost zvláště ve spojení se stabilitou.

NIGIRI GAME

Je to jednoruční nástroj s určitou hmotností používaný v páru sloužící k tréninku a zdokonalení pohyblivosti a přemisťování, ale i tréninku kopů a jejich stability.

IPPON / TETSU GETA

Je to nástroj s určitou hmotností používaný na dolní končetiny sloužící k tréninku síly nohou a stability při kopech.

MAKIWARA

Makiwara lze vyrobit v mnoha provedeních nebo alternativách. Základní a původní provedení je pružná dřevěná deska v místě pro údery omotaná lanem nebo jiným materiálem. Trénink s makiwarou slouží ke zpevnění pěstí a jiných úderových ploch prováděním úderů různými metodami do makiwary. Mistr Itosu říkal: „každý den 200x zuki na pravou a levou – bez makiwary není žádné Okinawské karate“.